PREZENTACJE

PROGRAM I WYSTĄPIENIA/PREZENTACJE

Wystąpienia otwierające:

 • Dr ARKADIUSZ RADWAN, Prezes Instytutu Allerhanda
 • BASTIAN SENDHARDT, Friedrich-Ebert-Stiftung
 • JERZY MAJCHRZAK, Dyrektor Dept. Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
 • ANDRZEJ GRZYB, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wice-Przewodniczący Pod-komisji PE ds. Praw Człowieka (PRZEMÓWIENIE – PL)
Key Speech:
 • Dr MICHAEL K. ADDO, Grupa Robocza ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka: Rola Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka we wdrażaniu Wytycznych ONZ (PRZEMÓWIENIE – EN)
 • RICHARD HOWITT, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca ds. CSR, Parlament Europejski: European agenda for corporate social responsibility in the next 5 years – how you can contribute. (PRZEMÓWIENIE – EN)

Panel I – State Duty to Protect

Moderator: BEATA FARACIK, Human Rights and Business Programme, Allerhand Institute

 • AGNIESZKA KARPIŃSKA, Naczelnik Wydziału Praw Człowieka, DNZiPCzł, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska: UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka) (PREZENTACJA – EN) (TEKST WYSTĄPIENIA – EN)
 • TOM KENNEDY, Zastępca Dyrektora, Departament Praw Człowieka i Demokracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wielka Brytania: UK National Action Plan Implementing the UN Guiding Principles: The process, the content and the challenges. [Uwaga: prezentacja została zaprezentowana przez przedstawiciela Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, Iain Stewart’a] (PREZENTACJA – EN)
 • CARL CHRISTIAN HASSELBALCH, Senior Adviser, CSR and Anti-Corruption, Department For Trade Policy, The Trade Council, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dania: Don’t make the best the enemy of the good. Supporting your companies abroad on the Guiding Principles. (PREZENTACJA – EN)
 • Dr CLAIRE METHVEN O’BRIEN, Duński Instytut Praw Człowieka, Przedstawiciel Europejskiej Grupy Narodowych Instytutucji Praw Człowieka: Recommendations for States concerning National Action Plans and methodology for Human Rights and business National Baseline Survey. (PREZENTACJA – EN) (TEKST WYSTĄPIENIA – EN)
 • FILIP GREGOR, Prawnik, Ekologiczny Serwis Prawny: State role and Human Rights Due Diligence. (PREZENTACJA – EN)

Panel II – Corporate Responsibility to Respect.

Moderator: AGATA STAFIEJ-BARTOSIK, Senior Manager, Sustainable Business Solutions, PwC

 • SUSAN BIRD, Koordynator Polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Corporate Social Responsibility, DG EMPLOYMENT, KOMISJA EUROPEJSKA: European Commission Communication on Corporate Social Responsibility – the role of business and human rights within it. (PREZENTACJA – EN)
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura UNDP w Polsce, Koordynator Global Compact Network Polska, Global Compact i Wytyczne ONZ ds. Biznesu i praw człowieka. (PREZENTACJA – PL)
 • KATARZYNA NOWAK, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju, Orbis SA: Prawa człowieka jako integralna część strategii biznesowej i udanej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Case study. (PREZENTACJA – PL)
 • Dr Margaret Wachenfeld, Director of Legal Affairs, Institute for Human Rights and Business: EU Guidance on the Corporate Responsibility to Respect in 3 Sectors: Employment & Recruitment Agencies, ICT and Oil & Gas. (PREZENTACJA – EN)

Panel III – Access to Remedy

Moderator: JOANNA SZYMONEK, NSZZ Solidarność

 • Dr MARZENA KRUK, Naczelnik Wydziału ds. osób pokrzywdzonych przestępstwem i ds. promocji mediacji, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości: Najważniejsze działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i promocji mediacji. (PREZENTACJA – PL)
 • mec. SYLWESTER PIECKOWSKI, adwokat, Prezydent Rady Społecznej ds. ADR przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Chadbourne & Parke LLP: Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów w sprawach cywilnych i gospodarczych w Polsce – przesłanki dla reformy. (PREZENTACJA – PL) (PREZENTACJA-EN)
 • ARE-JOSTEIN NORHEIM, Ambasador ds. CSR, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Norwegia: Effectiveness and trust. A 21st century OECD NCP (NCP OECD na miarę XXI wieku. Skuteczność i zaufanie.) (PREZENTACJA – EN)
 • BARBARA GŁOWALA, Radca prawny, Skanska: Prawa Człowieka w Kodeksie Postępowania Skanska (PREZENTACJA – PL) (PRZEMÓWIENIE – PL)